Albu

Member / Cấp bậc: 5
Hanoi
Tham gia: 12-07-2010
 • Đã xem: 8464 trang
 • Lượt Fav: 78
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 1444

Bạn bè Tất cả

 • matakunkunmatakunkun
 • binpinpinbinpinpin
 • maytrangmaytrang
 • duxu80duxu80
 • koradokorado
 • ziconzicon

LƯU BÚT

 • vokimhop February 15, 2011, 12:25 pm
  vokimhop
  Chiều nay, Hợp vừa sketch một góc phố-trog đó có nhiều gallery lắm, vậy thì cả góc phố ấy sẽ là của Hợp đúg ko? hôm nay trời khá lạnh hen
 • acad February 15, 2011, 5:00 am
  acad
  ế nhô
 • vokimhop February 12, 2011, 10:19 am
  vokimhop
  Trời, bữa nay mờ Tết gì nữa, nai wit-kờn
Xem tất cả